Hino 300 Series

136 HDX - Euro4
136 HDX MIXER - Euro4
136 HDL - Euro4
115 SD STD - Euro4
115 SDR STD - Euro4
115 SDL STD - Euro4
115 LD STD - Euro4
136 MDL STD - Euro4
136 MD STD - Euro4
115HD - Euro4
136HD - Euro4
136HDX LSD - Euro4